Par z/s "Jaunminkiņi"

Zemnieku saimniecību 1992. gada 18. septembrī dibināja Almants Štelcs. Sākotnēji tā nodarbojās ar piena lopkopību un graudaugu audzēšanu, bet mainoties tirgus pieprasījumam, pašu interesēm un vēlmēm, saimniecība pamazām pārstrukturizējās uz biškopību kā galveno saimnieciskās darbības veidu. Saimniecībā ir aptuveni 40 bišu saimes, kas izvietotas saimniecības teritorijā,  kā arī atbilstoši sezonai, tiek vestas ganībās uz tuvākām un tālākām Vidzemes vietām.

Zemnieku saimniecības dibinātājs un īpašnieks Almants Štelcs savu saimniecību vada jau gandrīz 30 gadus, kas liecina par gadu gaitā izkoptu darba pieredzi biškopības nozarē, vietējā tirgū atpazīstamu zīmolu un savu, stabilu klientu loku. Skolas laikā īpašnieks ir beidzis Priekuļu Lauksaimniecības tehnikumu, bet, sākot strādāt savā saimniecībā, nācās apgūt jaunas prasmes. Almants Štelcs ir beidzis A. Miža vadītos  divgadīgos biškopības kursus, kas sniedz sertifikātu ar apliecinājumu, ka ir iegūtas nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas biškopības nozarē, lai veiksmīgi apsaimniekotu dravu. A.Štelcs ir arī Latvijas Biškopības biedrības biedrs.

Saimniecība ir realizējusi Eiropas Savienības projektu „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai”.